Skip to content

Спеціальні директиви

Знайомство

На додаток до набору директив за замовчуванням, які постачаються в ядрі (наприклад, v-model або v-show), Vue також дозволяє реєструвати власні користувацькі директиви.

Ми запровадили дві форми повторного використання коду у Vue: компоненти і композиційні функції. Компоненти є основними будівельними блоками, тоді як композиційні функції зосереджені на повторному використанні логіки стану. Спеціальні директиви, з іншого боку, в основному призначені для повторного використання логіки, яка передбачає низькорівневий доступ DOM до простих елементів.

Спеціальна директива визначається як об'єкт, що містить хуки життєвого циклу, подібні до тих, що є у компоненті. Хуки отримують елемент, до якого прив'язана директива. Ось приклад директиви, яка фокусує введення, коли Vue вставляє елемент у DOM:

vue
<script setup>
// вмикає v-focus у шаблонах
const vFocus = {
 mounted: (el) => el.focus()
}
</script>

<template>
 <input v-focus />
</template>
js
const focus = {
 mounted: (el) => el.focus()
}

export default {
 directives: {
  // вмикає v-focus у шаблоні
  focus
 }
}
template
<input v-focus />

Якщо припустити, що ви не клацали ніде на сторінці, введене вище має бути автоматично сфокусованим. Ця директива є більш корисною, ніж атрибут autofocus, оскільки вона працює не лише під час завантаження сторінки – вона також працює, коли елемент динамічно вставляється Vue.

У <script setup> будь-яка змінна регістру camelCase, яка починається з префікса v, може використовуватися як спеціальна директива. У наведеному вище прикладі vFocus можна використовувати в шаблоні як v-focus.

Якщо не використовується <script setup>, спеціальні директиви можна зареєструвати за допомогою параметра directives:

js
export default {
 setup() {
  /*...*/
 },
 directives: {
  // вмикає v-focus у шаблоні
  focus: {
   /* ... */
  }
 }
}

Подібно до компонентів, спеціальні директиви необхідно зареєструвати, щоб їх можна було використовувати в шаблонах. У наведеному вище прикладі ми використовуємо локальну реєстрацію за допомогою параметра directives.

Також прийнято глобально реєструвати спеціальні директиви на рівні програми:

js
const app = createApp({})

// робить v-focus придатним для використання в усіх компонентах
app.directive('focus', {
 /* ... */
})

TIP

Спеціальні директиви слід використовувати лише тоді, коли бажана функціональність може бути досягнута лише шляхом прямого маніпулювання DOM. Віддавайте перевагу декларативному шаблону, використовуючи вбудовані директиви, такі як v-bind, коли це можливо, тому що вони більш ефективні та зручні для відтворення на сервері.

Хуки директив

Об'єкт визначення директиви може надавати кілька функцій-хуків (усі необов'язкові):

js
const myDirective = {
 // викликається перед прив'язкою атрибутів елемента
 // або застосованням слухачів подій
 created(el, binding, vnode, prevVnode) {
  // подробиці аргументів див. нижче
 },
 // викликається безпосередньо перед тим, як елемент буде вставлено в DOM.
 beforeMount(el, binding, vnode, prevVnode) {},
 // викликається, коли зв'язаний елемент є батьківським компонентом
 // і всі його діти змонтовані.
 mounted(el, binding, vnode, prevVnode) {},
 // викликається перед оновленням батьківського компонента
 beforeUpdate(el, binding, vnode, prevVnode) {},
 // викликається після оновлення
 // батьківського компонента й усіх дочірніх елементів
 updated(el, binding, vnode, prevVnode) {},
 // викликається перед тим, як батьківський компонент буде демонтовано
 beforeUnmount(el, binding, vnode, prevVnode) {},
 // викликається, коли батьківський компонент демонтовано
 unmounted(el, binding, vnode, prevVnode) {}
}

Аргументи хуків

Хукам директив передаються такі аргументи:

 • el: елемент, до якого прив'язана директива. Його можна використовувати для безпосереднього маніпулювання DOM.

 • binding: об'єкт, що містить наступні властивості:

  • value: Значення, передане в директиву. Наприклад, у v-my-directive="1 + 1" значенням буде 2.
  • oldValue: Попереднє значення, доступне лише в beforeUpdate і updated. Він доступний незалежно від того, чи змінилося значення.
  • arg: Аргумент передається директиві, якщо така є. Наприклад, у v-my-directive:foo аргументом буде "foo".
  • modifiers: Об’єкт, що містить модифікатори, якщо такі є. Наприклад, у v-my-directive.foo.bar об’єкт-модифікатор буде { foo: true, bar: true }.
  • instance: Екземпляр компонента, де використовується директива.
  • dir: об'єкт визначення директиви.
 • vnode: базовий VNode, що представляє зв'язаний елемент.

 • prevNode: VNode, що представляє прив'язаний елемент із попереднього рендерингу. Доступно лише в хуках beforeUpdate і updated.

Як приклад розглянемо наступне використання директиви:

template
<div v-example:foo.bar="baz">

Аргумент binding буде об'єктом вигляду:

js
{
 arg: 'foo',
 modifiers: { bar: true },
 value: /* значення `baz` */,
 oldValue: /* значення `baz` з попереднього оновлення */
}

Подібно до вбудованих директив, аргументи спеціальних директив можуть бути динамічними. Наприклад:

template
<div v-example:[arg]="value"></div>

Тут аргументи директиви реактивно оновлюватимуться на основі властивості arg в стані нашого компонента.

Примітка

Окрім el, вам слід розглядати ці аргументи як лише для читання і ніколи їх не модифікувати. Якщо вам потрібно поширювати інформацію між хуками, рекомендовано це робити використовуючи dataset елемента.

Скорочення функцій

Поширеною для спеціальних директив є та ж сама поведінка, як і для mounted та updated без потреби використовувати інші хуки. В таких випадках ми можемо оголосити директиву як функцію:

template
<div v-color="color"></div>
js
app.directive('color', (el, binding) => {
 // буде викликано для `mounted` та `updated`
 el.style.color = binding.value
})

Об'єктні літерали

Якщо ваша директива потребує декілька значень, ви також можете передавати літерали об'єктів JavaScript. Запам'ятайте, що директиви можуть приймати будь-які дійсні вирази JavaScript.

template
<div v-demo="{ color: 'white', text: 'привіт!' }"></div>
js
app.directive('demo', (el, binding) => {
 console.log(binding.value.color) // => "white"
 console.log(binding.value.text) // => "привіт!"
})

Використання з компонентами

При використанні з компонентами, спеціальні директиви завжди будуть застосовуватись до кореневого вузла, подібно до прохідних атрибутів.

template
<MyComponent v-demo="test" />
template
<!-- шаблон MyComponent -->

<div> <!-- тут буде застосовано директиву v-demo -->
 <span>Вміст компонента</span>
</div>

Зауважте, що компоненти потенційно можуть мати більше, ніж один кореневий вузол. При застовуванні в багатокореневому компоненті, директиву буде проігноровано, про що буде видано попередження. На відміну від атрибутів, директиви не можуть бути передані до іншого елементу за допомогою v-bind="$attrs". Загалом, не рекомендовано використовувати спеціальні директиви в компонентах.

Спеціальні директиви has loaded