Skip to content

Маршрутизація

Клієнтська маршрутизація у порівнянні з серверною маршрутизацією

Маршрутизація на сервері реалізована таким чином, що сервер надсилає відповідь, залежно від URL, який відвідує користувач. Коли ми переходимо за посиланням, у традидійному додатку з рендерингом на стороні серверу, браузер отримує HTML у відповідь та перезавантажує всю сторінку з новим HTML.

Проте в одно-сторінковому додатку (SPA), JavaScript може перехоплювати навігацію, динамічно отримувати дані та оновлювати поточну сторінку без повного перезавантаження. Зазвичай це покращує взаємодію з користувачем, особливо для випадків використання, які більше схожі на традиційні "додатки", де користувач виконує багато взаємодій протягом тривалого часу.

У таких одно-сторінкових додатках, "маршрутизація" відбувається на стороні клієнта, в браузері. Маршрутизатор на стороні клієнта відповідає за керування відрендереним виглядом програми за допомогою API браузера, наприклад API історії або події hashchange.

Офіційний маршрутизатор

Vue добре підходить для розробки одно-сторінкових додатків. Для більшості SPA рекомендується використовувати офіційно підтримувану бібліотеку Vue Router. Для додаткової інформації перегляньте документацію Vue Router.

Проста маршрутизація з нуля

Якщо вам потрібна дуже проста маршрутизація і ви не хочете використовувати повноцінну бібліотеку, ви можете це зробити за допомогою динамічних компонентів і оновлювати поточний стан компонента прослуховуючи подію hashchange або використовуючи API історії.

Ось простий приклад:

vue
<script setup>
import { ref, computed } from 'vue'
import Home from './Home.vue'
import About from './About.vue'
import NotFound from './NotFound.vue'

const routes = {
 '/': Home,
 '/about': About
}

const currentPath = ref(window.location.hash)

window.addEventListener('hashchange', () => {
 currentPath.value = window.location.hash
})

const currentView = computed(() => {
 return routes[currentPath.value.slice(1) || '/'] || NotFound
})
</script>

<template>
 <a href="#/">Головна</a> |
 <a href="#/about">Про нас</a> |
 <a href="#/non-existent-path">Несправне посилання</a>
 <component :is="currentView" />
</template>

Спробуйте в пісочниці

vue
<script>
import Home from './Home.vue'
import About from './About.vue'
import NotFound from './NotFound.vue'

const routes = {
 '/': Home,
 '/about': About
}

export default {
 data() {
  return {
   currentPath: window.location.hash
  }
 },
 computed: {
  currentView() {
   return routes[this.currentPath.slice(1) || '/'] || NotFound
  }
 },
 mounted() {
  window.addEventListener('hashchange', () => {
		 this.currentPath = window.location.hash
		})
 }
}
</script>

<template>
 <a href="#/">Головна</a> |
 <a href="#/about">Про нас</a> |
 <a href="#/non-existent-path">Несправне посилання</a>
 <component :is="currentView" />
</template>

Спробуйте в пісочниці

Маршрутизація has loaded