Skip to content

Функції рендерингу та JSX

Vue рекомендує використовувати шаблони для створення застосунків у переважній більшості випадків. Однак є ситуації, коли нам потрібна повна програмна потужність JavaScript. Саме тут ми можемо використати функцію рендерингу.

Якщо ви ще не знайомі з концепцією віртуальної DOM і функціями рендерингу, обов'язково прочитайте спочатку розділ Механізм рендерингу.

Основне використання

Створення Vnodes

Vue надає функцію h() для створення vnodes:

js
import { h } from 'vue'

const vnode = h(
 'div', // тип
 { id: 'foo', class: 'bar' }, // реквізити
 [
  /* дочірні елементи */
 ]
)

h() — це скорочення від hyperscript, що означає "JavaScript, який створює HTML (мова розмітки гіпертексту)". Це ім'я успадковано від угод, спільних для багатьох реалізацій віртуальної DOM. Більш точною назвою може бути createVnode(), але коротша назва допомагає, коли вам доводиться викликати цю функцію багато разів у функції рендерингу.

Функція h() розроблена як дуже гнучка:

js
// усі аргументи, крім типу, необов'язкові
h('div')
h('div', { id: 'foo' })

// як атрибути, так і властивості можна використовувати в реквізитах
// Vue автоматично вибирає правильний спосіб призначення
h('div', { class: 'bar', innerHTML: 'hello' })

// можна додати модифікатори реквізитів, такі як `.prop` і `.attr`
// з префіксами `.` та `^` відповідно
h('div', { '.name': 'some-name', '^width': '100' })

// class і style мають ту саму підтримку значень
// об'єкта / масиву, що і у шаблонах
h('div', { class: [foo, { bar }], style: { color: 'red' } })

// слухачі подій повинні передаватися як onXxx
h('div', { onClick: () => {} })

// дочірні елементи можуть бути рядком
h('div', { id: 'foo' }, 'hello')

// реквізити можна пропустити, якщо вони не вказуються
h('div', 'hello')
h('div', [h('span', 'hello')])

// масив дочірніх елементів може містити змішані вузли та рядки
h('div', ['hello', h('span', 'hello')])

Отриманий vnode має таку форму:

js
const vnode = h('div', { id: 'foo' }, [])

vnode.type // 'div'
vnode.props // { id: 'foo' }
vnode.children // []
vnode.key // null

Примітка

Повний інтерфейс VNode містить багато інших внутрішніх властивостей, але настійно рекомендується уникати використання будь-яких властивостей, окрім тих, що перелічені тут. Це дозволяє уникнути ненавмисної поломки в разі зміни внутрішніх властивостей.

Оголошення функцій рендерингу

Під час використання шаблонів із Композиційного API, значення, що повертається хуком setup(), використовується для надання даних шаблону. Проте коли ми використовуємо функції рендерингу, ми можемо повернути функцію рендерингу натомість:

js
import { ref, h } from 'vue'

export default {
 props: {
  /* ... */
 },
 setup(props) {
  const count = ref(1)

  // повернути рендер функцію
  return () => h('div', props.msg + count.value)
 }
}

Функція рендерингу оголошена всередині setup(), тому вона природним чином має доступ до реквізитів і будь-якого реактивного стану, який оголошено в тій же області.

Окрім повернення одного vnode, ви також можете повертати рядки або масиви:

js
export default {
 setup() {
  return () => 'привіт мир!'
 }
}
js
import { h } from 'vue'

export default {
 setup() {
  // використати масив для повернення кількох кореневих вузлів
  return () => [h('div'), h('div'), h('div')]
 }
}

TIP

Обов'язково переконайтеся, що повертайте функцію, а не безпосередньо значення! Функція setup() викликається лише один раз для кожного компонента, у той час як повернута функція рендерингу буде викликана кілька разів.

Ми можемо оголосити функції рендерингу за допомогою опції render:

js
import { h } from 'vue'

export default {
 data() {
  return {
   msg: 'привіт'
  }
 },
 render() {
  return h('div', this.msg)
 }
}

Функція render() має доступ до екземпляра компонента через this.

Окрім повернення одного vnode, ви також можете повертати рядки або масиви:

js
export default {
 render() {
  return 'привіт мир!'
 }
}
js
import { h } from 'vue'

export default {
 render() {
  // використати масив для повернення кількох кореневих вузлів
  return [h('div'), h('div'), h('div')]
 }
}

Якщо компоненту функції рендерингу не потрібен стан екземпляра, його також можна оголосити безпосередньо як функцію для стислості:

js
function Hello() {
 return 'привіт мир!'
}

Правильно, це дійсний компонент Vue! Дивіться Функціональні компоненти, щоб дізнатися більше про цей синтаксис.

Vnodes мають бути унікальними

Усі vnodes у дереві компонентів мають бути унікальними. Це означає, що така функція відтворення недійсна:

js
function render() {
 const p = h('p', 'hi')
 return h('div', [
  // Йой - дубльовані vnodes!
  p,
  p
 ])
}

Якщо ви дійсно хочете продублювати той самий елемент/компонент багато разів, ви можете зробити це за допомогою фабричної функції. Наприклад, наступна функція є ідеальним способом рендерингу 20 ідентичних абзаців:

js
function render() {
 return h(
  'div',
  Array.from({ length: 20 }).map(() => {
   return h('p', 'hi')
  })
 )
}

JSX / TSX

JSX - це XML-подібне розширення для JavaScript, яке дозволяє нам писати такий код:

jsx
const vnode = <div>привіт</div>

Використовуйте фігурні дужки у виразах JSX, щоб вбудовувати динамічні значення:

jsx
const vnode = <div id={dynamicId}>привіт, {userName}</div>

create-vue та Vue CLI мають варіанти для проєктів скаффолдингу з попередньо налаштованою підтримкою JSX. Якщо ви налаштовуєте JSX вручну, зверніться до документації @vue/babel-plugin-jsx, щоб дізнатися більше.

Хоча JSX був вперше представлений React, насправді він не має визначеної семантики під час виконання та може бути скомпільований у різні виводи. Якщо ви раніше працювали з JSX, зверніть увагу, що перетворення JSX Vue відрізняється від перетворення JSX React, тому ви не можете використовувати перетворення JSX React у застосунках Vue. Деякі помітні відмінності від React JSX включають наступне:

 • Ви можете використовувати такі атрибути HTML, як class і for як реквізити - не потрібно використовувати className або htmlFor.
 • Передача дочірніх компонентів (тобто слоти) працює інакше.

Визначення типів Vue також забезпечує визначення типів для використання TSX. Використовуючи TSX, обов'язково вкажіть "jsx": "preserve" у tsconfig.json, щоб TypeScript залишав синтаксис JSX недоторканим для обробки Vue JSX-перетворення.

Вгадування типу JSX

Подібно до трансформації, JSX Vue також потребує визначення різних типів. Наразі типи Vue автоматично реєструють типи JSX Vue глобально. Це означає, що TSX працюватиме з коробки, коли доступний тип Vue.

Глобальні типи JSX можуть викликати конфлікт із використанням разом з іншими бібліотеками, які також потребують визначення типу JSX, зокрема React. Починаючи з версії 3.3, Vue підтримує вказівку простору імен JSX за допомогою опції TypeScript jsxImportSource. Ми плануємо видалити глобальну реєстрацію простору імен JSX за промовчуванням у версії 3.4.

Користувачам TSX пропонується встановити для jsxImportSource значення 'vue' у tsconfig.json після оновлення до 3.3 або ввімкнути безпосередньо у файлі за допомогою /* @jsxImportSource vue */. Це дозволить вам прийняти нову поведінку зараз і плавно оновити, коли вийде версія 3.4.

Якщо існує код, який залежить від наявності глобального простору імен JSX, ви можете зберегти точну глобальну поведінку до 3.4, явно посилаючись на vue/jsx, який реєструє глобальний простір імен JSX.

Вказівки функцій рендерингу

Нижче ми надамо деякі загальні вказівки для реалізації функціоналу шаблонів як їх еквівалентних функцій рендерингу / JSX.

v-if

Шаблон:

template
<div>
 <div v-if="ok">так</div>
 <span v-else>ні</span>
</div>

Еквівалентна функція рендерингу / JSX:

js
h('div', [ok.value ? h('div', 'так') : h('span', 'ні')])
jsx
<div>{ok.value ? <div>так</div> : <span>ні</span>}</div>
js
h('div', [this.ok ? h('div', 'так') : h('span', 'ні')])
jsx
<div>{this.ok ? <div>так</div> : <span>ні</span>}</div>

v-for

Шаблон:

template
<ul>
 <li v-for="{ id, text } in items" :key="id">
  {{ text }}
 </li>
</ul>

Еквівалентна функція рендерингу / JSX:

js
h(
 'ul',
 // припускаючи, що `items` є референцією зі значенням масиву
 items.value.map(({ id, text }) => {
  return h('li', { key: id }, text)
 })
)
jsx
<ul>
 {items.value.map(({ id, text }) => {
  return <li key={id}>{text}</li>
 })}
</ul>
js
h(
 'ul',
 this.items.map(({ id, text }) => {
  return h('li', { key: id }, text)
 })
)
jsx
<ul>
 {this.items.map(({ id, text }) => {
  return <li key={id}>{text}</li>
 })}
</ul>

v-on

Реквізити з іменами, що починаються з on, за якою йде велика літера, розглядаються як слухачі подій. Наприклад, onClick є еквівалентом @click у шаблонах.

js
h(
 'button',
 {
  onClick(event) {
   /* ... */
  }
 },
 'натисніть тут'
)
jsx
<button
 onClick={(event) => {
  /* ... */
 }}
>
 натисніть тут
</button>

Модифікатори подій

Модифікатори подій .passive, .capture і .once можуть бути об'єднані після назви події з camelCase.

Наприклад:

js
h('input', {
 onClickCapture() {
  /* слухач у режимі захоплення */
 },
 onKeyupOnce() {
  /* спрацьовує лише один раз */
 },
 onMouseoverOnceCapture() {
  /* один раз + захоплення */
 }
})
jsx
<input
 onClickCapture={() => {}}
 onKeyupOnce={() => {}}
 onMouseoverOnceCapture={() => {}}
/>

Для інших модифікаторів подій і ключів можна використовувати помічник withModifiers:

js
import { withModifiers } from 'vue'

h('div', {
 onClick: withModifiers(() => {}, ['self'])
})
jsx
<div onClick={withModifiers(() => {}, ['self'])} />

Компоненти

Щоб створити vnode для компонента, першим аргументом, який передається у h(), має бути визначення компонента. Це означає, що під час використання функцій рендерингу немає необхідності реєструвати компоненти - ви можете просто використовувати імпортовані компоненти безпосередньо:

js
import Foo from './Foo.vue'
import Bar from './Bar.jsx'

function render() {
 return h('div', [h(Foo), h(Bar)])
}
jsx
function render() {
 return (
  <div>
   <Foo />
   <Bar />
  </div>
 )
}

Як ми бачимо, h може працювати з компонентами, імпортованими з будь-якого формату файлів, за умови, що це дійсний компонент Vue.

Динамічні компоненти стають простішими з функціями рендерингу:

js
import Foo from './Foo.vue'
import Bar from './Bar.jsx'

function render() {
 return ok.value ? h(Foo) : h(Bar)
}
jsx
function render() {
 return ok.value ? <Foo /> : <Bar />
}

Якщо компонент зареєстровано за ім'ям і не може бути імпортований безпосередньо (наприклад, бібліотекою, яка зареєстрована глобально), це можна вирішити програмно за допомогою помічника resolveComponent().

Слоти рендеринга

У функціях рендерингу доступ до слотів можна отримати з контексту setup(). Кожен слот в об'єкті slots є функцією, яка повертає масив vnodes:

js
export default {
 props: ['message'],
 setup(props, { slots }) {
  return () => [
   // слот за замовчуванням:
   // <div><slot /></div>
   h('div', slots.default()),

   // іменований слот:
   // <div><slot name="footer" :text="message" /></div>
   h(
    'div',
    slots.footer({
     text: props.message
    })
   )
  ]
 }
}

Еквівалент JSX:

jsx
// за замовчуванням
<div>{slots.default()}</div>

// іменований
<div>{slots.footer({ text: props.message })}</div>

У функціях рендерингу можна отримати доступ до слотів this.$slots:

js
export default {
 props: ['message'],
 render() {
  return [
   // <div><slot /></div>
   h('div', this.$slots.default()),

   // <div><slot name="footer" :text="message" /></div>
   h(
    'div',
    this.$slots.footer({
     text: this.message
    })
   )
  ]
 }
}

Еквівалент JSX:

jsx
// <div><slot /></div>
<div>{this.$slots.default()}</div>

// <div><slot name="footer" :text="message" /></div>
<div>{this.$slots.footer({ text: this.message })}</div>

Передача слотів

Передача дочірніх компонентів до компонентів працює дещо інакше, ніж передача дочірніх елементів до їх батьківського елементу. Замість масиву нам потрібно передати або слот-функцію, або об'єкт слот-функцій. Функції слотів можуть повертати будь-що, що може повертати звичайна функція рендерингу - що завжди буде нормалізовано до масивів vnodes при доступі до дочірнього компонента.

js
// єдиний слот за замовчуванням
h(MyComponent, () => 'привіт')

// іменовані слоти
// зауважте, що значення null потрібне,
// щоб об’єкти слотів не розглядалися як властивості
h(MyComponent, null, {
 default: () => 'слот за замовчуванням',
 foo: () => h('div', 'foo'),
 bar: () => [h('span', 'one'), h('span', 'two')]
})

Еквівалент JSX:

jsx
// за замовчуванням
<MyComponent>{() => 'привіт'}</MyComponent>

// іменований
<MyComponent>{{
 default: () => 'слот за замовчуванням',
 foo: () => <div>foo</div>,
 bar: () => [<span>один</span>, <span>два</span>]
}}</MyComponent>

Передача слотів як функцій дозволяє дочірньому компоненту ліниво викликати їх. Це призводить до того, що залежності слота відстежуються дочірнім, а не батьківським, що призводить до більш точних і ефективних оновлень.

Вбудовані компоненти

Вбудовані компоненти, такі як <KeepAlive>, <Transition>, <TransitionGroup>, <Teleport> і <Suspense>, мають бути імпортовані для використання у функціях рендерингу:

js
import { h, KeepAlive, Teleport, Transition, TransitionGroup } from 'vue'

export default {
 setup() {
  return () => h(Transition, { mode: 'out-in' } /* ... */)
 }
}
js
import { h, KeepAlive, Teleport, Transition, TransitionGroup } from 'vue'

export default {
 render() {
  return h(Transition, { mode: 'out-in' } /* ... */)
 }
}

v-model

Директива v-model розширена до реквізитів modelValue і onUpdate:modelValue під час компіляції шаблону — нам доведеться надати ці реквізити самостійно:

js
export default {
 props: ['modelValue'],
 emits: ['update:modelValue'],
 setup(props, { emit }) {
  return () =>
   h(SomeComponent, {
    modelValue: props.modelValue,
    'onUpdate:modelValue': (value) => emit('update:modelValue', value)
   })
 }
}
js
export default {
 props: ['modelValue'],
 emits: ['update:modelValue'],
 render() {
  return h(SomeComponent, {
   modelValue: this.modelValue,
   'onUpdate:modelValue': (value) =>
    this.$emit('update:modelValue', value)
  })
 }
}

Користувацькі директиви

Користувацькі директиви можуть бути застосовані до vnode за допомогою withDirectives:

js
import { h, withDirectives } from 'vue'

// користувацька директива
const pin = {
 mounted() {
  /* ... */
 },
 updated() {
  /* ... */
 }
}

// <div v-pin:top.animate="200"></div>
const vnode = withDirectives(h('div'), [
 [pin, 200, 'top', { animate: true }]
])

Якщо директива зареєстрована за назвою та не може бути імпортована напряму, це можна вирішити за допомогою помічника resolveDirective.

Референції шаблону

За допомогою Композиційного API референції шаблону створюються шляхом передачі використання ref() в якості реквізита до vnode:

js
import { h, ref } from 'vue'

export default {
 setup() {
  const divEl = ref()

  // <div ref="divEl">
  return () => h('div', { ref: divEl })
 }
}

За допомогою Опційного API референції шаблону створюються шляхом передачі імені референції як рядка в атрибутах vnode:

js
export default {
 render() {
  // <div ref="divEl">
  return h('div', { ref: 'divEl' })
 }
}

Функціональні компоненти

Функціональні компоненти – це альтернативна форма компонента, яка не має власного стану. Вони діють як чисті функції: реквізити на вході, vnodes на виході. Вони рендеряться без створення екземпляра компонента (тобто без this) і без звичайних хуків життєвого циклу компонента.

Щоб створити функціональний компонент, ми використовуємо звичайну функцію, а не об'єкт опцій. Функція фактично є функцією render для компонента.

Сигнатура функціонального компонента така сама, як і хук setup():

js
function MyComponent(props, { slots, emit, attrs }) {
 // ...
}

Оскільки посилання на this для функціонального компонента не існує, Vue передасть props як перший аргумент:

js
function MyComponent(props, context) {
 // ...
}

Другий аргумент, context, містить три властивості: attrs, emit і slots. Вони еквівалентні властивостям екземпляра $attrs, $emit, та $slots відповідно.

Більшість звичайних параметрів конфігурації компонентів недоступні для функціональних компонентів. Однак можна визначити props та emits, додавши їх як властивості:

js
MyComponent.props = ['value']
MyComponent.emits = ['click']

Якщо параметр props не вказано, то об’єкт props, переданий у функцію, міститиме всі атрибути, такі самі, як attrs. Назви властивостей не будуть нормалізовані у CamelCase, якщо не вказано параметр props.

Для функціональних компонентів із явними props передача атрибутів працює майже так само, як і зі звичайними компонентами. Однак для функціональних компонентів, які явно не вказують свої props, лише class, style і onXxx слухачі подій будуть успадковані від attrs за замовчуванням. У будь-якому випадку для inheritAttrs можна встановити значення false, щоб вимкнути успадкування атрибутів:

js
MyComponent.inheritAttrs = false

Функціональні компоненти можна реєструвати та використовувати так само, як і звичайні компоненти. Якщо ви передаєте функцію як перший аргумент у h(), вона розглядатиметься як функціональний компонент.

Типізація функціональних компонентів

Функціональні компоненти можна типізовувати залежно від того, є вони іменними чи анонімними. Volar також підтримує перевірку типу правильно типізованих функціональних компонентів під час їх використання в шаблонах SFC.

Іменовані функціональні компоненти

tsx
import type { SetupContext } from 'vue'
type FComponentProps = {
 message: string
}

type Events = {
 sendMessage(message: string): void
}

function FComponent(
 props: FComponentProps,
 context: SetupContext<Events>
) {
 return (
  <button onClick={() => context.emit('sendMessage', props.message)}>
    {props.message} {' '}
  </button>
 )
}

FComponent.props = {
 message: {
  type: String,
  required: true
 }
}

FComponent.emits = {
 sendMessage: (value: unknown) => typeof value === 'string'
}

Анонімні функціональні компоненти

tsx
import type { FunctionalComponent } from 'vue'

type FComponentProps = {
 message: string
}

type Events = {
 sendMessage(message: string): void
}

const FComponent: FunctionalComponent<FComponentProps, Events> = (
 props,
 context
) => {
 return (
  <button onClick={() => context.emit('sendMessage', props.message)}>
     {props.message} {' '}
  </button>
 )
}

FComponent.props = {
 message: {
  type: String,
  required: true
 }
}

FComponent.emits = {
 sendMessage: (value) => typeof value === 'string'
}
Функції рендерингу та JSX has loaded