Skip to content

API функції рендерингу

h()

Створює віртуальні вузли DOM (vnodes).

 • Тип

  ts
  // повна сигнатура
  function h(
   type: string | Component,
   props?: object | null,
   children?: Children | Slot | Slots
  ): VNode
  
  // без реквізитів
  function h(type: string | Component, children?: Children | Slot): VNode
  
  type Children = string | number | boolean | VNode | null | Children[]
  
  type Slot = () => Children
  
  type Slots = { [name: string]: Slot }

  Типи спрощено для зручності читання.

 • Подробиці

  Перший аргумент може бути або рядком (для рідних елементів), або визначенням компонента Vue. Другим аргументом є атрибути, які потрібно передати, а третім аргументом є дочірні елементи.

  Під час створення vnode компонента дочірні елементи повинні бути передані як функції слотів. Можна передати єдину функцію слота, якщо компонент очікує лише слот за замовчуванням. В іншому випадку слоти повинні бути передані як об'єкт функцій слота.

  Для зручності аргумент реквізитів можна опустити, якщо дочірні елементи не є об'єктами слотів.

 • Приклад

  Створення рідних елементів:

  js
  import { h } from 'vue'
  
  // усі аргументи, крім типу, необов'язкові
  h('div')
  h('div', { id: 'foo' })
  
  // як атрибути, так і властивості можна використовувати
  // в реквізитах
  // Vue автоматично вибирає правильний спосіб їх призначення
  h('div', { class: 'bar', innerHTML: 'hello' })
  
  // class і style мають ту саму підтримку значень
  // object / array, як і в шаблонах
  h('div', { class: [foo, { bar }], style: { color: 'red' } })
  
  // слухачі подій мають бути передані як onXxx
  h('div', { onClick: () => {} })
  
  // дочірні елементи можуть бути строковими
  h('div', { id: 'foo' }, 'hello')
  
  // реквізити можуть бути не вказані, якщо їх немає
  h('div', 'hello')
  h('div', [h('span', 'hello')])
  
  // масив дочірніх елементів може містити змішані vnodes і strings
  h('div', ['hello', h('span', 'hello')])

  Створення компонентів:

  js
  import Foo from './Foo.vue'
  
  // передавання реквізитів
  h(Foo, {
   // еквівалент some-prop="hello"
   someProp: 'hello',
   // еквівалент @update="() => {}"
   onUpdate: () => {}
  })
  
  // передавання єдиного слоту за замовчуванням
  h(Foo, () => 'default slot')
  
  // передавання іменованих слотів
  // зауважте, що `null` потрібен, щоб об'єкт
  // слотів не розглядався як атрибути
  h(MyComponent, null, {
   default: () => 'default slot',
   foo: () => h('div', 'foo'),
   bar: () => [h('span', 'one'), h('span', 'two')]
  })
 • Дивіться також: Посібник – Функції рендерингу – Створення віртуальних вузлів

mergeProps()

Об'єднує кілька об'єктів реквізитів із спеціальною обробкою для певних реквізитів.

 • Тип

  ts
  function mergeProps(...args: object[]): object
 • Подробиці

  mergeProps() підтримує об'єднання кількох об'єктів реквізитів із спеціальною обробкою для наступних реквізитів:

  • class
  • style
  • onXxx слухачі подій - кілька слухачів з однаковою назвою будуть об'єднані в масив.

  Якщо вам не потрібне злиття і ви бажаєте здійснити простий перезапис, замість цього можна використовувати власне поширення об'єктів.

 • Приклад

  js
  import { mergeProps } from 'vue'
  
  const one = {
   class: 'foo',
   onClick: handlerA
  }
  
  const two = {
   class: { bar: true },
   onClick: handlerB
  }
  
  const merged = mergeProps(one, two)
  /**
   {
    class: 'foo bar',
    onClick: [handlerA, handlerB]
   }
   */

cloneVNode()

Клонує vnode.

 • Тип

  ts
  function cloneVNode(vnode: VNode, extraProps?: object): VNode
 • Подробиці

  Повертає клонований vnode з необов'язковими додатковими атрибутами для об'єднання з оригіналом.

  Vnode слід вважати незмінними після створення, і ви не повинні змінювати властивості існуючого vnode. Натомість клонуйте його за допомогою інших / додаткових реквізитів.

  Vnodes мають особливі внутрішні властивості, тому їх клонування не таке просте, як поширення об'єктів. cloneVNode() обробляє більшість внутрішньої логіки.

 • Приклад

  js
  import { h, cloneVNode } from 'vue'
  
  const original = h('div')
  const cloned = cloneVNode(original, { id: 'foo' })

isVNode()

Перевіряє чи значення є vnode.

 • Тип

  ts
  function isVNode(value: unknown): boolean

resolveComponent()

Для ручної резолюції зареєстрованого компонента за назвою.

 • Тип

  ts
  function resolveComponent(name: string): Component | string
 • Подробиці

  Примітка: вам це не потрібно, якщо ви можете імпортувати компонент безпосередньо.

  resolveComponent() має бути викликано вsetup() чи функції рендерингу для резолюції з правильного контексту компонента.

  Якщо компонент не знайдено, буде видано попередження під час виконання та повернено рядок з ім'ям.

 • Приклад

  js
  import { h, resolveComponent } from 'vue'
  
  export default {
   setup() {
    const ButtonCounter = resolveComponent('ButtonCounter')
  
    return () => {
     return h(ButtonCounter)
    }
   }
  }
  js
  import { h, resolveComponent } from 'vue'
  
  export default {
   render() {
    const ButtonCounter = resolveComponent('ButtonCounter')
    return h(ButtonCounter)
   }
  }
 • Дивіться також: Посібник – Функції рендерингу – Компоненти

resolveDirective()

Для ручної резолюції зареєстрованої директиви за назвою.

 • Тип

  ts
  function resolveDirective(name: string): Directive | undefined
 • Подробиці

  Примітка: вам це не потрібно, якщо ви можете імпортувати компонент безпосередньо.

  resolveDirective() має бути викликано вsetup() чи функції рендерингу для резолюції з правильного контексту компонента.

  Якщо директиву не знайдено, буде видане попередження під час виконання, і функція поверне undefined.

 • Дивіться також: Посібник - Функції рендерингу - Користувацькі директиви

withDirectives()

Для додавання користувацьких директив до vnodes.

 • Тип

  ts
  function withDirectives(
   vnode: VNode,
   directives: DirectiveArguments
  ): VNode
  
  // [Directive, value, argument, modifiers]
  type DirectiveArguments = Array<
   | [Directive]
   | [Directive, any]
   | [Directive, any, string]
   | [Directive, any, string, DirectiveModifiers]
  >
 • Подробиці

  Огортає існуючий vnode користувацькими директивами. Другим аргументом є масив користувацьких директив. Кожна користувацька директива також представлена як масив у формі [Directive, value, argument, modifiers]. Кінцеві елементи масиву можна опустити, якщо вони не потрібні.

 • Приклад

  js
  import { h, withDirectives } from 'vue'
  
  // користувацька директива
  const pin = {
   mounted() {
    /* ... */
   },
   updated() {
    /* ... */
   }
  }
  
  // <div v-pin:top.animate="200"></div>
  const vnode = withDirectives(h('div'), [
   [pin, 200, 'top', { animate: true }]
  ])
 • Дивіться також: Посібник - Функції рендерингу - Спеціальні директиви

withModifiers()

Для додавання вбудованих v-on модифікаторів до функції обробника подій.

API функції рендерингу has loaded