Skip to content

Глобальний API: Загальне

version

Показує поточну версію Vue.

 • Тип: string

 • Приклад

  js
  import { version } from 'vue'
  
  console.log(version)

nextTick()

Утиліта для очікування наступного оновлення DOM.

 • Тип

  ts
  function nextTick(callback?: () => void): Promise<void>
 • Подробиці

  Коли ви змінюєте реактивний стан у Vue, отримані оновлення DOM не застосовуються синхронно. Натомість Vue буферизує їх до «наступного тіка», щоб гарантувати, що кожен компонент оновлюється лише один раз, незалежно від того, скільки змін стану ви зробили.

  nextTick() можна використовувати одразу після зміни стану, щоб дочекатися завершення оновлення DOM. Ви можете або передати функцію зворотного виклику як аргумент, або дочекатися поверненого Promise.

 • Приклад

  vue
  <script setup>
  import { ref, nextTick } from 'vue'
  
  const count = ref(0)
  
  async function increment() {
   count.value++
  
   // DOM ще не оновлено
   console.log(document.getElementById('counter').textContent) // 0
  
   await nextTick()
   // DOM оновлено
   console.log(document.getElementById('counter').textContent) // 1
  }
  </script>
  
  <template>
   <button id="counter" @click="increment">{{ count }}</button>
  </template>
  vue
  <script>
  import { nextTick } from 'vue'
  
  export default {
   data() {
    return {
     count: 0
    }
   },
   methods: {
    async increment() {
     this.count++
  
     // DOM ще не оновлено
     console.log(document.getElementById('counter').textContent) // 0
  
     await nextTick()
     // DOM оновлено
     console.log(document.getElementById('counter').textContent) // 1
    }
   }
  }
  </script>
  
  <template>
   <button id="counter" @click="increment">{{ count }}</button>
  </template>
 • Також до вашої уваги: this.$nextTick()

defineComponent()

Помічник типу для визначення компонента Vue за допомогою визначення типу.

 • Тип

  ts
  // синтаксис опційний
  function defineComponent(
   component: ComponentOptions
  ): ComponentConstructor
  
  // синтаксис функції (requires 3.3+)
  function defineComponent(
   setup: ComponentOptions['setup'],
   extraOptions?: ComponentOptions
  ): () => any

  Тип спрощено для зручності читання.

 • Подробиці

  Перший аргумент очікує об’єкт параметрів компонента. Поверненим значенням буде той самий об’єкт параметрів, оскільки функція, по суті, є безопераційною під час виконання і потрібна лише для визначення типу.

  Зверніть увагу, що тип поверненого значення є дещо особливим: це буде тип конструктора, тип екземпляра якого є виведеним типом екземпляра компонента на основі параметрів. Це використовується для визначення типу, коли повернутий тип використовується як тег у TSX.

  Ви можете витягнути тип екземпляра компонента (еквівалентний типу this у його параметрах) із типу поверненого значення defineComponent() наступним чином:

  ts
  const Foo = defineComponent(/* ... */)
  
  type FooInstance = InstanceType<typeof Foo>

Сигнатура функції

defineComponent() також має альтернативну сигнатуру, яка призначена для використання з композиційним API та функціями рендерингу або JSX.

Замість передачі об'єкта параметрів очікується функція. Ця функція працює так само, як функція композиційного API setup(): вона отримує атрибути та контекст налаштування. Значення, яке повертається, має бути функцією рендерингу - підтримуються як h(), так і JSX:

js
import { ref, h } from 'vue'

const Comp = defineComponent(
 (props) => {
  // використовуйте тут композиційний API, як у <script setup>
  const count = ref(0)

  return () => {
   // функція рендерингу або JSX
   return h('div', count.value)
  }
 },
 // додаткові опції, наприклад, оголошення реквізитів та випромінювань
 {
  props: {
   /* ... */
  }
 }
)

Основним випадком використання цієї сигнатури є TypeScript (зокрема, з TSX), оскільки вона підтримує загальні типи:

tsx
const Comp = defineComponent(
 <T extends string | number>(props: { msg: T; list: T[] }) => {
  // використовуйте тут композиційний API, як у <script setup>
  const count = ref(0)

  return () => {
   // функція рендерингу, чи JSX
   return <div>{count.value}</div>
  }
 },
 // наразі все ще потрібна декларація реквізитів під час виконання вручну.
 {
  props: ['msg', 'list']
 }
)

У майбутньому ми плануємо надати плагін Babel, який автоматично виводить і вводить реквізити під час виконання (як для defineProps у SFCs), щоб можна було пропустити їх оголошення.

Примітка щодо "Струшування дерева"

Оскільки defineComponent() є викликом функції, це може виглядати так, ніби це спричинить побічні ефекти для деяких інструментів збірки, напр. webpack. Це запобіжить струшування компонента, навіть якщо компонент ніколи не використовується.

Щоб повідомити webpack, що цей виклик функції безпечний для обробки дерева, ви можете додати анотацію коментаря /*#__PURE__*/ перед викликом функції:

js
export default /*#__PURE__*/ defineComponent(/* ... */)

Зауважте, що це не обов'язково робити, якщо ви використовуєте Vite, оскільки Rollup (основний продакшн комплектувальник, який використовує Vite) достатньо розумний, щоб визначити, що defineComponent() насправді не має побічних ефектів і не потребує ручних анотацій.

defineAsyncComponent()

Визначає асинхронний компонент, який відкладено завантажується лише під час рендерингу. Аргумент може бути або функцією завантажувача, або об'єктом параметрів для більш розширеного керування поведінкою завантаження.

 • Тип

  ts
  function defineAsyncComponent(
   source: AsyncComponentLoader | AsyncComponentOptions
  ): Component
  
  type AsyncComponentLoader = () => Promise<Component>
  
  interface AsyncComponentOptions {
   loader: AsyncComponentLoader
   loadingComponent?: Component
   errorComponent?: Component
   delay?: number
   timeout?: number
   suspensible?: boolean
   onError?: (
    error: Error,
    retry: () => void,
    fail: () => void,
    attempts: number
   ) => any
  }
 • Також до вашої уваги: Гід - Асинхронні компоненти

defineCustomElement()

Цей метод приймає той самий аргумент, що й defineComponent, але натомість повертає рідний конструктор класу користувацького елемента.

 • Тип

  ts
  function defineCustomElement(
   component:
    | (ComponentOptions & { styles?: string[] })
    | ComponentOptions['setup']
  ): {
   new (props?: object): HTMLElement
  }

  Тип спрощено для зручності читання.

 • Подробиці

  Окрім звичайних параметрів компонента, defineCustomElement() також підтримує спеціальну опцію styles, яка має бути масивом вбудованих рядків CSS, для надання CSS, який слід вставити в тіньовий корінь елемента.

  Значення, що повертається, є власним конструктором елемента, який можна зареєструвати за допомогою customElements.define().

 • Приклад

  js
  import { defineCustomElement } from 'vue'
  
  const MyVueElement = defineCustomElement({
   /* параметри компонента */
  })
  
  // Реєстрація користувацького елемента.
  customElements.define('my-vue-element', MyVueElement)
 • Також до вашої уваги:

Глобальний API: Загальне has loaded