Skip to content

Специфікація синтаксису одно-файлових компонент

Огляд

Одно-файловий компонент Vue (SFC), який традиційно використовує розширення файлу *.vue, є спеціальним форматом файлу, який використовує HTML-подібний синтаксис для опису компонента Vue. Одно-файловий компонент Vue синтаксично сумісний з HTML.

Кожен файл *.vue складається з трьох типів мовних блоків верхнього рівня: <template>, <script> і <style>, а також додаткових користувацьких блоків:

vue
<template>
 <div class="example">{{ msg }}</div>
</template>

<script>
export default {
 data() {
  return {
   msg: 'Hello world!'
  }
 }
}
</script>

<style>
.example {
 color: red;
}
</style>

<custom1>
 Це може бути напр. документація для компонента.
</custom1>

Мовні блоки

<template>

 • Кожен файл *.vue може містити не більше одного блоку <template> верхнього рівня.

 • Вміст буде витягнуто та передано до @vue/compiler-dom, де попередньо скомпілюється в JavaScript функцію рендерингу і приєднано до компонента, що експортується, як його опція render.

<script>

 • Кожен файл *.vue може містити не більше одного блоку <script> (за винятком <script setup>).

 • Сценарій виконується як ES модуль.

 • Експорт за промовчанням повинен бути об'єктом опцій компонента Vue, або звичайним об'єктом, або як значення, що повертається defineComponent.

<script setup>

 • Кожен файл *.vue може містити не більше одного блоку <script setup> (за винятком звичайного <script>).

 • Сценарій попередньо обробляється і використовується як функція компонента setup(), що означає, що вона виконуватиметься для кожного екземпляра компонента. Прив'язки верхнього рівня <script setup> автоматично оголошуються в шаблоні. Більш детальну інформацію можна знайти на спеціальній сторінці документації <script setup>

<style>

 • Один файл *.vue може містити кілька тегів <style>.

 • Тег <style> може мати атрибути scoped або module (додаткову інформацію див. у розділі можливості стилів одно-файлового компонента, щоб допомогти інкапсулювати стилі в поточний компонент. В одному компоненті можна змішувати кілька тегів <style> з різними режимами інкапсуляції.

Користувацькі блоки

Додаткові користувацькі блоки можна включити у файл *.vue для будь-яких потреб конкретного проєкту, наприклад, блок <docs>. Деякі реальні приклади спеціальних блоків включають:

Обробка користувацьких блоків залежатиме від інструментів. Якщо ви хочете створити власні користувацькі інтеграції блоків, див. відповідний розділ інструментів, щоб отримати докладнішу інформацію.

Автоматичне визначення імені

Одно-файлові компоненти автоматично визначають ім'я компонента на ім'я файлу в таких випадках:

 • Форматування попереджень під час розробки
 • Інспектування у DevTools
 • Рекурсивне посилання на самого себе, наприклад, файл з ім'ям FooBar.vue може посилатися на себе як <FooBar/> у своєму шаблоні. Це має нижчий пріоритет, ніж явно зареєстровані/імпортовані компоненти.

Пре-процесори

У блоках можна оголосити мову пре-процесора за допомогою атрибуту lang. Найпоширенішим випадком є використання TypeScript для блоку <script>:

template
<script lang="ts">
 // використовуємо TypeScript
</script>

lang можна застосувати до будь-якого блоку - наприклад, ми можемо використовувати <style> з Sass і <template> з [Pug](https:/ /pugjs.org/api/getting-started.html):

template
<template lang="pug">
p {{ msg }}
</template>

<style lang="scss">
 $primary-color: #333;
 body {
  color: $primary-color;
 }
</style>

Зауважте, що інтеграція з різними пре-процесорами може відрізнятися залежно від ланцюжка інструментів. Перегляньте відповідну документацію для прикладів:

Імпорти src

Якщо ви віддаєте перевагу розділенню ваших компонентів *.vue на кілька файлів, ви можете використовувати атрибут src, щоб імпортувати зовнішній файл для мовного блоку:

vue
<template src="./template.html"></template>
<style src="./style.css"></style>
<script src="./script.js"></script>

Пам’ятайте, що імпорт src дотримується тих самих правил вирішення шляху, що й запити модуля webpack, що означає:

 • Відносні шляхи повинні починатися з ./
 • Ви можете імпортувати ресурси із залежностей npm:
vue
<!-- імпорт файлу із встановленого npm-пакету "todomvc-app-css" -->
<style src="todomvc-app-css/index.css" />

src імпорт також працює з користувацькими блоками, напр.:

vue
<unit-test src="./unit-test.js">
</unit-test>

Коментарі

У кожному блоці слід використовувати синтаксис коментарів мови (HTML, CSS, JavaScript, Pug, і т.д.). Для коментарів верхнього рівня слід використовувати синтаксис HTML-коментарів:: <!-- comment contents here -->

Специфікація синтаксису одно-файлових компонент has loaded