Skip to content

API рендерингу на стороні сервера

renderToString()

 • Експортовано з vue/server-renderer

 • Тип

  ts
  function renderToString(
   input: App | VNode,
   context?: SSRContext
  ): Promise<string>
 • Приклад

  js
  import { createSSRApp } from 'vue'
  import { renderToString } from 'vue/server-renderer'
  
  const app = createSSRApp({
   data: () => ({ msg: 'hello' }),
   template: `<div>{{ msg }}</div>`
  })
  
  ;(async () => {
   const html = await renderToString(app)
   console.log(html)
  })()

  Контекст SSR

  Ви можете передати необов'язковий об'єкт контексту, який можна використовувати для запису додаткових даних під час візуалізації, наприклад доступ до вмісту телепортів:

  js
  const ctx = {}
  const html = await renderToString(app, ctx)
  
  console.log(ctx.teleports) // { '#teleported': 'телепортований вміст' }

  Більшість інших API SSR на цій сторінці також опціонально приймають контекстний об'єкт. Доступ до об'єкта контексту можна отримати в коді компонента за допомогою помічника useSSRContext.

 • Дивіться також: Посібник - Рендеринг на стороні сервера

renderToNodeStream()

Рендеринг вхідних даних як читабельного потоку Node.js.

 • Експортовано з vue/server-renderer

 • Тип

  ts
  function renderToNodeStream(
   input: App | VNode,
   context?: SSRContext
  ): Readable
 • Приклад

  js
  // всередині обробника http Node.js
  renderToNodeStream(app).pipe(res)

  Примітка

  Цей метод не підтримується в збірці ESM vue/server-renderer, яка відокремлена від середовища Node.js. Натомість використовуйте pipeToNodeWritable.

pipeToNodeWritable()

Рендеринг та передавання в екземпляр потоку Node.js з можливістю запису.

 • Експортовано з vue/server-renderer

 • Тип

  ts
  function pipeToNodeWritable(
   input: App | VNode,
   context: SSRContext = {},
   writable: Writable
  ): void
 • Приклад

  js
  // всередині обробника http Node.js
  pipeToNodeWritable(app, {}, res)

renderToWebStream()

Рендеринг введення як Web ReadableStream.

 • Експортовано з vue/server-renderer

 • Тип

  ts
  function renderToWebStream(
   input: App | VNode,
   context?: SSRContext
  ): ReadableStream
 • Приклад

  js
  // всередині середовища з підтримкою ReadableStream
  return new Response(renderToWebStream(app))

  Примітка

  У середовищах, які не надають конструктора ReadableStream у глобальній області видимості, замість нього слід використовувати pipeToWebWritable().

pipeToWebWritable()

Рендерить та передавання в існуючий екземпляр Web WritableStream.

 • Експортовано з vue/server-renderer

 • Тип

  ts
  function pipeToWebWritable(
   input: App | VNode,
   context: SSRContext = {},
   writable: WritableStream
  ): void
 • Приклад

  Це зазвичай використовується в поєднанні з TransformStream:

  js
  // TransformStream доступний у таких середовищах, як робочі середовища CloudFlare.
  // у Node.js TransformStream потрібно явно імпортувати з 'stream/web'
  const { readable, writable } = new TransformStream()
  pipeToWebWritable(app, {}, writable)
  
  return new Response(readable)

renderToSimpleStream()

Рендеринг вхідних даних в потоковому режимі за допомогою простого читабельного інтерфейсу.

 • Експортовано з vue/server-renderer

 • Тип

  ts
  function renderToSimpleStream(
   input: App | VNode,
   context: SSRContext,
   options: SimpleReadable
  ): SimpleReadable
  
  interface SimpleReadable {
   push(content: string | null): void
   destroy(err: any): void
  }
 • Приклад

  js
  let res = ''
  
  renderToSimpleStream(
   app,
   {},
   {
    push(chunk) {
     if (chunk === null) {
      // готово
      console(`render complete: ${res}`)
     } else {
      res += chunk
     }
    },
    destroy(err) {
     // сталася помилка
    }
   }
  )

useSSRContext()

API часу виконання, який використовується для отримання об'єкта контексту, переданого до renderToString() або іншого API відтворення сервера.

 • Тип

  ts
  function useSSRContext<T = Record<string, any>>(): T | undefined
 • Приклад

  Отриманий контекст можна використовувати для додавання інформації, необхідної для відтворення остаточного HTML (наприклад, метаданих заголовка).

  vue
  <script setup>
  import { useSSRContext } from 'vue'
  
  // переконайтеся, що це викликається лише під час SSR
  // https://vitejs.dev/guide/ssr.html#conditional-logic
  if (import.meta.env.SSR) {
   const ctx = useSSRContext()
   // ...додати властивості до контексту
  }
  </script>
API рендерингу на стороні сервера has loaded