Skip to content

Реактивність: Основи

Також до вашої уваги

Щоб краще зрозуміти основи реактивності, рекомендується прочитати наступні розділи гіда:

ref()

Приймає внутрішнє значення та повертає реактивний і змінний об’єкт-референцію, який має єдину властивість .value, яка вказує на внутрішнє значення.

 • Тип

  ts
  function ref<T>(value: T): Ref<UnwrapRef<T>>
  
  interface Ref<T> {
   value: T
  }
 • Подробиці

  Об’єкт-референція є змінним, тобто ви можете призначати нові значення .value. Він також є реактивним, тобто будь-які операції читання .value відстежуються, а операції запису викликають відповідні ефекти.

  Якщо об'єкту присвоєно значення референції, об’єкт стає глибоко реактивним за допомогою reactive(). Це також означає, що якщо об’єкт містить вкладені референції, вони будуть глибоко розгорнуті.

  Щоб уникнути глибокого перетворення, натомість використовуйте shallowRef().

 • Приклад

  js
  const count = ref(0)
  console.log(count.value) // 0
  
  count.value = 1
  console.log(count.value) // 1
 • Також до вашої уваги:

computed()

Бере getter функцію та повертає реактивний об’єкт референцію лише для читання, для повернутого значення з getter. Також можна повернути об’єкт використовуючи функції get і set для створення об'єкта референції з можливістю запису.

 • Тип

  ts
  // лише для читання
  function computed<T>(
   getter: () => T,
   // дивіться посилання "Налагодження обчислюваних властивостей" нижче
   debuggerOptions?: DebuggerOptions
  ): Readonly<Ref<Readonly<T>>>
  
  // можливість запису
  function computed<T>(
   options: {
    get: () => T
    set: (value: T) => void
   },
   debuggerOptions?: DebuggerOptions
  ): Ref<T>
 • Приклад

  Створення обчислюваної референції лише для читання:

  js
  const count = ref(1)
  const plusOne = computed(() => count.value + 1)
  
  console.log(plusOne.value) // 2
  
  plusOne.value++ // помилка

  Створення обчислюваної референції з можливістю запису:

  js
  const count = ref(1)
  const plusOne = computed({
   get: () => count.value + 1,
   set: (val) => {
    count.value = val - 1
   }
  })
  
  plusOne.value = 1
  console.log(count.value) // 0

  Налагодження:

  js
  const plusOne = computed(() => count.value + 1, {
   onTrack(e) {
    debugger
   },
   onTrigger(e) {
    debugger
   }
  })
 • Також до вашої уваги:

reactive()

Повертає реактивний проксі об'єкта.

 • Тип

  ts
  function reactive<T extends object>(target: T): UnwrapNestedRefs<T>
 • Подробиці

  Реактивне перетворення є «глибоким»: воно впливає на всі вкладені властивості. Реактивний об’єкт також глибоко розгортає будь-які властивості, які є референціями, зберігаючи реактивність.

  Слід також зазначити, що розгортання референції не виконується, коли до референції звертаються як до елемента реактивного масиву або типу колекції, наприклад Map.

  Щоб уникнути глибокого перетворення та зберегти реактивність лише на кореневому рівні, замість цього використовуйте shallowReactive().

  Повернений об’єкт і його вкладені об'єкти обгорнуті ES проксі й не дорівнюють оригінальним об'єктам. Рекомендується працювати виключно з реактивним проксі та уникати покладань на оригінальний об’єкт.

 • Приклад

  Створення реактивного об'єкта:

  js
  const obj = reactive({ count: 0 })
  obj.count++

  Розгортання референції:

  ts
  const count = ref(1)
  const obj = reactive({ count })
  
  // референцію буде розгорнуто
  console.log(obj.count === count.value) // true
  
  // буде оновленно `obj.count`
  count.value++
  console.log(count.value) // 2
  console.log(obj.count) // 2
  
  // також буде оновленно `count` референцію
  obj.count++
  console.log(obj.count) // 3
  console.log(count.value) // 3

  Зверніть увагу, що референції не розгортаються, коли до них звертаються як до елементів масиву або колекції:

  js
  const books = reactive([ref('Vue 3 Guide')])
  // потрібно .value тут
  console.log(books[0].value)
  
  const map = reactive(new Map([['count', ref(0)]]))
  // потрібно .value тут
  console.log(map.get('count').value)

  При призначенні референції властивості reactive, ця референція також буде автоматично розгорнута:

  ts
  const count = ref(1)
  const obj = reactive({})
  
  obj.count = count
  
  console.log(obj.count) // 1
  console.log(obj.count === count.value) // true
 • Також до вашої уваги:

readonly()

Бере об’єкт (реактивний або звичайний) або референцію і повертає проксі лише для читання оригіналу.

 • Тип

  ts
  function readonly<T extends object>(
   target: T
  ): DeepReadonly<UnwrapNestedRefs<T>>
 • Подробиці

  Проксі лише для читання є глибоким: будь-яка вкладена властивість, до якої здійснюється доступ, також буде лише для читання. Він також має таку саму поведінку розгортання референцій, що й reactive(), за винятком того, що розгорнуті значення також будуть доступні лише для читання.

  Щоб уникнути глибокого перетворення, натомість використовуйте shallowReadonly().

 • Приклад

  js
  const original = reactive({ count: 0 })
  
  const copy = readonly(original)
  
  watchEffect(() => {
   // працює для відстеження реактивності
   console.log(copy.count)
  })
  
  // зміна оригіналу призведе до спостерігачів, які покладаються на копію
  original.count++
  
  // зміна копії не вдасться та призведе до попередження
  copy.count++ // попередження!

watchEffect()

Запускає функцію негайно, реактивно відстежуючи її залежності, і повторно запускає її щоразу, коли залежності змінюються.

 • Тип

  ts
  function watchEffect(
   effect: (onCleanup: OnCleanup) => void,
   options?: WatchEffectOptions
  ): StopHandle
  
  type OnCleanup = (cleanupFn: () => void) => void
  
  interface WatchEffectOptions {
   flush?: 'pre' | 'post' | 'sync' // default: 'pre'
   onTrack?: (event: DebuggerEvent) => void
   onTrigger?: (event: DebuggerEvent) => void
  }
  
  type StopHandle = () => void
 • Подробиці

  Перший аргумент — функція ефекту, яку потрібно запустити. Функція ефекту отримує функцію, яку можна використовувати для реєстрації зворотного виклику очищення. Зворотний виклик очищення буде викликано безпосередньо перед наступним повторним запуском ефекту, і його можна використовувати для очищення недійсних побічних ефектів, напр. очікуваний асинхронний запит (див. приклад нижче).

  Другий аргумент — це необов'язковий об’єкт параметрів, який можна використовувати для налаштування часу спрацювання ефекту або для налагодження залежностей ефекту.

  За замовчуванням спостерігачі запускаються безпосередньо перед рендерингом компонента. Налаштування flush: 'post' відкладе спостерігач до завершення рендерингу компонента. Додаткову інформацію див. у розділі час спрацювання. У рідкісних випадках може знадобитися негайно запустити спостерігач, коли змінюється реактивна залежність, напр. зробити кеш недійсним. Цього можна досягти за допомогою flush: 'sync'. Однак цей параметр слід використовувати з обережністю, оскільки він може призвести до проблем із продуктивністю та узгодженістю даних, якщо одночасно оновлюється кілька властивостей.

  Повернене значення є функцією обробника, яку можна викликати, щоб зупинити повторний запуск ефекту.

 • Приклад

  js
  const count = ref(0)
  
  watchEffect(() => console.log(count.value))
  // -> logs 0
  
  count.value++
  // -> logs 1

  Очищення побічних ефектів:

  js
  watchEffect(async (onCleanup) => {
   const { response, cancel } = doAsyncWork(id.value)
   // `cancel` буде викликано, якщо `id` зміниться
   // тому попередній запит, що очікує на розгляд, буде скасовано
   // якщо він ще не завершений
   onCleanup(cancel)
   data.value = await response
  })

  Зупинка спостерігача:

  js
  const stop = watchEffect(() => {})
  
  // коли спостерігач більше не потрібен:
  stop()

  Параметри:

  js
  watchEffect(() => {}, {
   flush: 'post',
   onTrack(e) {
    debugger
   },
   onTrigger(e) {
    debugger
   }
  })
 • Також до вашої уваги:

watchPostEffect()

Псевдонім watchEffect() з параметром flush: 'post'.

watchSyncEffect()

Псевдонім watchEffect() з параметром flush: 'sync'.

watch()

Спостерігає за одним або кількома реактивними джерелами даних і викликає функцію зворотного виклику, коли джерела змінюються.

 • Тип

  ts
  // спостерігає за одним джерелом
  function watch<T>(
   source: WatchSource<T>,
   callback: WatchCallback<T>,
   options?: WatchOptions
  ): StopHandle
  
  // спостерігає за кількома джерелами
  function watch<T>(
   sources: WatchSource<T>[],
   callback: WatchCallback<T[]>,
   options?: WatchOptions
  ): StopHandle
  
  type WatchCallback<T> = (
   value: T,
   oldValue: T,
   onCleanup: (cleanupFn: () => void) => void
  ) => void
  
  type WatchSource<T> =
   | Ref<T> // референція
   | (() => T) // getter
   | T extends object
   ? T
   : never // реактивний об'єкт
  
  interface WatchOptions extends WatchEffectOptions {
   immediate?: boolean // за замовчуванням: false
   deep?: boolean // за замовчуванням: false
   flush?: 'pre' | 'post' | 'sync' // за замовчуванням: 'pre'
   onTrack?: (event: DebuggerEvent) => void
   onTrigger?: (event: DebuggerEvent) => void
  }

  Типи спрощено для зручності читання.

 • Подробиці

  watch() за замовчуванням є відкладеним, тобто функція зворотного виклику викликається лише тоді, коли змінюється джерело, за яким ведеться спостереження.

  Першим аргументом є джерело спостерігача. Джерелом може бути одне з наступного:

  • getter функція, яка повертає значення
  • Референція
  • Реактивний об’єкт
  • ...або масив із зазначених вище.

  Другий аргумент — зворотний виклик, який буде викликаний, коли джерело змінюється. Зворотний виклик отримує три аргументи: нове значення, старе значення та функцію для реєстрації зворотного виклику очищення побічного ефекту. Зворотний виклик очищення буде викликано безпосередньо перед наступним повторним запуском ефекту, і його можна використовувати для очищення недійсних побічних ефектів, напр. очікуваний асинхронний запит.

  Під час перегляду кількох джерел зворотний виклик отримує два масиви, що містять нові/старі значення, що відповідають вихідному масиву.

  Третій необов'язковий аргумент - це об'єкт параметрів, який підтримує такі параметри:

  • immediate: активувати зворотний виклик негайно після створення спостерігача. Під час першого виклику старе значення буде undefined.
  • deep: примусовий глибокий обхід джерела, якщо це об’єкт, так що зворотний виклик запускає глибокі зміни. Перегляньте Глибинні спостерігачі.
  • flush: регулює час спрацювання зворотного виклику. Перегляньте Час спрацювання і watchEffect().
  • onTrack / onTrigger: налагодити залежності спостерігача. Перегляньте Налагодження спостерігача.

  У порівнянні з watchEffect(), watch() дозволяє нам:

  • Виконувати побічний ефект відкладено;
  • Бути більш конкретним щодо того, який стан повинен ініціювати спостерігач для повторного запуску;
  • Отримувати доступ як до попереднього, так і до поточного значення стану спостереження.
 • Приклад

  Спостереження за getter:

  js
  const state = reactive({ count: 0 })
  watch(
   () => state.count,
   (count, prevCount) => {
    /* ... */
   }
  )

  Спостереження за референцією:

  js
  const count = ref(0)
  watch(count, (count, prevCount) => {
   /* ... */
  })

  Під час спостереження за кількома джерелами зворотний виклик отримує масиви, що містять нові/старі значення, що відповідають вихідному масиву:

  js
  watch([fooRef, barRef], ([foo, bar], [prevFoo, prevBar]) => {
   /* ... */
  })

  Під час використання джерела getter, спостерігач спрацьовує, лише якщо значення, що повертається, змінилося. Якщо ви хочете, щоб зворотний виклик запускався навіть при глибоких змінах, вам потрібно явно перевести спостерігач у глибокий режим за допомогою { deep: true }. Зауважте, що в глибокому режимі нове і старе значення будуть одним і тим же об'єктом, якщо зворотний виклик був ініційований глибокою зміною:

  js
  const state = reactive({ count: 0 })
  watch(
   () => state,
   (newValue, oldValue) => {
    // newValue === oldValue
   },
   { deep: true }
  )

  Під час безпосереднього спостереження за реактивним об'єктом спостерігач автоматично переходить у глибокий режим:

  js
  const state = reactive({ count: 0 })
  watch(state, () => {
   /* запускає глибоку зміну до state */
  })

  watch() має ті самі параметри час спрацювання та налагодження, що й watchEffect():

  js
  watch(source, callback, {
   flush: 'post',
   onTrack(e) {
    debugger
   },
   onTrigger(e) {
    debugger
   }
  })

  Зупинка спостерігача:

  js
  const stop = watch(source, callback)
  
  // when the watcher is no longer needed:
  stop()

  Очищення побічних ефектів:

  js
  watch(id, async (newId, oldId, onCleanup) => {
   const { response, cancel } = doAsyncWork(newId)
   // `cancel` will be called if `id` changes, cancelling
   // the previous request if it hasn't completed yet
   onCleanup(cancel)
   data.value = await response
  })
 • Також до вашої уваги:

Реактивність: Основи has loaded