Skip to content
На цій сторінці

API користувацького рендереру

createRenderer()

Створює користувацький рендерер. Надаючи API для створення та маніпулювання вузлами для конкретної платформи, ви можете використовувати основне середовище виконання Vue для вказування на середовища, відмінні від DOM.

 • Тип

  ts
  function createRenderer<HostNode, HostElement>(
   options: RendererOptions<HostNode, HostElement>
  ): Renderer<HostElement>
  
  interface Renderer<HostElement> {
   render: RootRenderFunction<HostElement>
   createApp: CreateAppFunction<HostElement>
  }
  
  interface RendererOptions<HostNode, HostElement> {
   patchProp(
    el: HostElement,
    key: string,
    prevValue: any,
    nextValue: any,
    // решта не використовується для більшості користувальницьких рендерів
    isSVG?: boolean,
    prevChildren?: VNode<HostNode, HostElement>[],
    parentComponent?: ComponentInternalInstance | null,
    parentSuspense?: SuspenseBoundary | null,
    unmountChildren?: UnmountChildrenFn
   ): void
   insert(
    el: HostNode,
    parent: HostElement,
    anchor?: HostNode | null
   ): void
   remove(el: HostNode): void
   createElement(
    type: string,
    isSVG?: boolean,
    isCustomizedBuiltIn?: string,
    vnodeProps?: (VNodeProps & { [key: string]: any }) | null
   ): HostElement
   createText(text: string): HostNode
   createComment(text: string): HostNode
   setText(node: HostNode, text: string): void
   setElementText(node: HostElement, text: string): void
   parentNode(node: HostNode): HostElement | null
   nextSibling(node: HostNode): HostNode | null
  
   // необов'язковий, специфічний для DOM
   querySelector?(selector: string): HostElement | null
   setScopeId?(el: HostElement, id: string): void
   cloneNode?(node: HostNode): HostNode
   insertStaticContent?(
    content: string,
    parent: HostElement,
    anchor: HostNode | null,
    isSVG: boolean
   ): [HostNode, HostNode]
  }
 • Приклад

  js
  import { createRenderer } from '@vue/runtime-core'
  
  const { render, createApp } = createRenderer({
   patchProp,
   insert,
   remove,
   createElement
   // ...
  })
  
  // `render` це API низького рівня
  // `createApp` повертає екземпляр застосунку
  export { render, createApp }
  
  // повторно експортовані Vue core APIs
  export * from '@vue/runtime-core'

  Власний @vue/runtime-dom Vue реалізовано за допомогою того самого API. Для простішої реалізації перегляньте @vue/runtime-test, який є приватним пакетом для власного модульного тестування Vue.

API користувацького рендереру has loaded