Skip to content

Вбудовані компоненти

Реєстрація та використання

Вбудовані компоненти можна використовувати безпосередньо в шаблонах без необхідності реєстрації. Вони також підтримують струшування дерева: вони включаються в збірку лише тоді, коли використовуються.

При їх використанні в функціях рендерингу, їх потрібно імпортувати явно. Наприклад:

js
import { h, Transition } from 'vue'

h(Transition, {
 /* реквізити */
})

<Transition>

Забезпечує анімовані ефекти переходу для окремого елемента або компонента.

 • Реквізити

  ts
  interface TransitionProps {
   /**
    * Використовується для автоматичної генерації назв класів переходу CSS.
    * напр. `name: 'fade'` буде автоматично розширено до `.fade-enter`,
    * `.fade-enter-active`, тощо.
    */
   name?: string
   /**
    * Чи застосовувати класи переходу CSS.
    * За промовчанням: true
    */
   css?: boolean
   /**
    * Визначає тип подій переходу, на які потрібно чекати щоб
    * визначити час закінчення переходу.
    * Тип за промовчанням автоматично визначає тип, який має
    * більшу тривалість.
    */
   type?: 'transition' | 'animation'
   /**
    * Визначає явну тривалість переходу.
    * За промовчанням чекає першої `transitionend`
    * або `animationend` події на кореневому елементі переходу.
    */
   duration?: number | { enter: number; leave: number }
   /**
    * Контролює послідовність синхронізації переходів виходу/входу.
    * Поведінка за промовчанням - одночасна.
    */
   mode?: 'in-out' | 'out-in' | 'default'
   /**
    * Чи застосовувати перехід під час початкового рендерингу.
    * За промовчанням: false
    */
   appear?: boolean
  
   /**
    * Реквізити для налаштування перехідних класів.
    * Використовуйте kebab-case в шаблонах, напр. enter-from-class="xxx"
    */
   enterFromClass?: string
   enterActiveClass?: string
   enterToClass?: string
   appearFromClass?: string
   appearActiveClass?: string
   appearToClass?: string
   leaveFromClass?: string
   leaveActiveClass?: string
   leaveToClass?: string
  }
 • Події

  • @before-enter
  • @before-leave
  • @enter
  • @leave
  • @appear
  • @after-enter
  • @after-leave
  • @after-appear
  • @enter-cancelled
  • @leave-cancelled (тільки для v-show)
  • @appear-cancelled
 • Приклад

  Простий елемент:

  template
  <Transition>
   <div v-if="ok">вміст, що перемикається</div>
  </Transition>

  Примусовий перехід шляхом зміни атрибута key:

  template
  <Transition>
   <div :key="text">{{ text }}</div>
  </Transition>

  Динамічний компонент з увімкненим режимом переходу + анімацією:

  template
  <Transition name="fade" mode="out-in" appear>
   <component :is="view"></component>
  </Transition>

  Прослуховування перехідних подій:

  template
  <Transition @after-enter="onTransitionComplete">
   <div v-show="ok">вміст, що перемикається</div>
  </Transition>
 • Також до вашої уваги: Гід <Transition>

<TransitionGroup>

Забезпечує ефекти переходу для декількох елементів або компонентів у списку.

 • Реквізити

  <TransitionGroup> приймає ті самі властивості, що і <Transition>, за винятком mode, а також дві додаткові властивості:

  ts
  interface TransitionGroupProps extends Omit<TransitionProps, 'mode'> {
   /**
    * Якщо не визначено, відрендериться як фрагмент.
    */
   tag?: string
   /**
    * Для налаштування класу CSS, застосованого під час переходів переміщення.
    * Використовуйте kebab-case в шаблонах, напр. move-class="xxx"
    */
   moveClass?: string
  }
 • Події

  <TransitionGroup> випромінює ті самі події, що <Transition>.

 • Подробиці

  За промовчанням <TransitionGroup> не рендерить DOM-елемент обгортки, але його можна визначити за допомогою властивості tag.

  Зауважте, що кожен дочірній елемент у <transition-group> повинен мати унікальний ключ, щоб анімації працювали належним чином.

  <TransitionGroup> підтримує переходи з переміщеннями за допомогою CSS transform. Якщо позиція дочірнього елемента на екрані змінилася після оновлення, до нього буде застосовано CSS-клас переміщення (автоматично створений з атрибута name або налаштований за допомогою реквізиту move-class). Якщо при застосуванні CSS transform властивості можливе переміщення, елемент буде плавно анімовано до місця призначення за допомогою технології FLIP.

 • Приклад

  template
  <TransitionGroup tag="ul" name="slide">
   <li v-for="item in items" :key="item.id">
    {{ item.text }}
   </li>
  </TransitionGroup>
 • Також до вашої уваги: Гід - TransitionGroup

<KeepAlive>

Кешування динамічно перемикаємих компонент, загорнутих всередину.

 • Реквізити

  ts
  interface KeepAliveProps {
   /**
    * Тільки компоненти з іменами, що збігаються, з
    * `include` будуть кешовані.
    */
   include?: MatchPattern
   /**
    * Будь-який компонент з відповідним ім'ям з `exclude`
    * не буде кешовано.
    */
   exclude?: MatchPattern
   /**
    * Максимальна кількість екземплярів компонентів для кешування.
    */
   max?: number | string
  }
  
  type MatchPattern = string | RegExp | (string | RegExp)[]
 • Подробиці

  При обгортанні навколо динамічного компонента <KeepAlive> кешуватиме неактивні екземпляри компонентів, не знищуючи їх

  У будь-який час може бути лише один активний екземпляр компонента як прямий дочірній елемент <KeepAlive>.

  Коли компонент перемикається всередині <KeepAlive>, його хуки життєвого циклу activated та deactivated будуть викликані відповідно, надаючи альтернативу mounted і unmounted, які не викликаються. Це стосується прямого дочірнього елемента <KeepAlive>, а також усіх його нащадків.

 • Приклад

  Базове використання:

  template
  <KeepAlive>
   <component :is="view"></component>
  </KeepAlive>

  Якщо використовується з гілками v-if / v-else, одночасно повинен відтворюватися лише один компонент:

  template
  <KeepAlive>
   <comp-a v-if="a > 1"></comp-a>
   <comp-b v-else></comp-b>
  </KeepAlive>

  Використовується разом з <Transition>:

  template
  <Transition>
   <KeepAlive>
    <component :is="view"></component>
   </KeepAlive>
  </Transition>

  Використання include / exclude:

  template
  <!-- рядок, розділений комами -->
  <KeepAlive include="a,b">
   <component :is="view"></component>
  </KeepAlive>
  
  <!-- regex (використання `v-bind`) -->
  <KeepAlive :include="/a|b/">
   <component :is="view"></component>
  </KeepAlive>
  
  <!-- Array (використання `v-bind`) -->
  <KeepAlive :include="['a', 'b']">
   <component :is="view"></component>
  </KeepAlive>

  Використання з max:

  template
  <KeepAlive :max="10">
   <component :is="view"></component>
  </KeepAlive>
 • Також до вашої уваги: Гід - KeepAlive

<Teleport>

Рендеринг вмісту свого слота в іншій частині DOM.

 • Реквізити

  ts
  interface TeleportProps {
   /**
    * Обов'язковий вхідний реквізит. Визначиний цільовий контейнер.
    * Може бути селектором або фактичним елементом.
    */
   to: string | HTMLElement
   /**
    * Якщо `true`, вміст залишиться в оригінальному вигляді
    * розташування замість переміщення в цільовий контейнер.
    * Можна динамічно змінювати.
    */
   disabled?: boolean
  }
 • Приклад

  Визначення цільового контейнера:

  template
  <Teleport to="#some-id" />
  <Teleport to=".some-class" />
  <Teleport to="[data-teleport]" />

  Умовне відключення:

  template
  <Teleport to="#popup" :disabled="displayVideoInline">
   <video src="./my-movie.mp4">
  </Teleport>
 • Також до вашої уваги: Гід - Teleport

<Suspense>

Використовується для управління вкладених асинхронних залежностей у дереві компонентів.

 • Реквізити

  ts
  interface SuspenseProps {
   timeout?: string | number
  }
 • Події

  • @resolve
  • @pending
  • @fallback
 • Подробиці

  <Suspense> приймає два слоти: #default слот і #fallback слот. Він показуватиме вміст #fallback слота під час рендерингу слота за промовчанням у пам’яті.

  Якщо він зустрічає асинхронні залежності (Асинхронні компоненти й компоненти з async setup()) під час рендерингу слота за промовчанням, він чекатиме, доки всі вони будуть вирішені, перш ніж показати слот за промовчанням.

 • Також до вашої уваги: Гід - Suspense

Вбудовані компоненти has loaded