Skip to content

Екземпляр компонента

Примітка

Ця сторінка документує вбудовані властивості та методи, доступні для загальнодоступного екземпляра компонента, тобто this.

Усі властивості, перелічені на цій сторінці, доступні лише для читання (крім вкладених властивостей у $data).

$data

Об’єкт, повернутий параметром data, зроблений реактивним компонентом. Екземпляр компонента проксує доступ до властивостей об'єкта даних.

 • Тип

  ts
  interface ComponentPublicInstance {
   $data: object
  }

$props

Об’єкт, що представляє поточні дозволені реквізити компонента.

 • Тип

  ts
  interface ComponentPublicInstance {
   $props: object
  }
 • Подробиці

  Будуть включені лише реквізити, оголошені за допомогою параметра props. Екземпляр компонента проксує доступ до властивостей об'єкта реквізитів.

$el

Кореневий вузол DOM, яким керує екземпляр компонента.

 • Тип

  ts
  interface ComponentPublicInstance {
   $el: Node | undefined
  }
 • Подробиці

  $el буде undefined, доки компонент не буде змонтовано.

  • Для компонентів з одним кореневим елементом $el вказуватиме на цей елемент.
  • Для компонентів із текстовим коренем $el вказуватиме на текстовий вузол.
  • Для компонентів із кількома кореневими вузлами $el буде підмінним елементом DOM вузла, який Vue використовує для відстеження позиції компонента в DOM (текстовий вузол або вузол коментаря в режимі SSR гідратації).

  Порада:

  Для узгодженості рекомендується використовувати посилання шаблону для прямого доступу до елементів замість того, щоб покладатися на $el.

$options

Вирішені параметри компонента, які використовуються для створення екземпляра поточного компонента.

 • Тип

  ts
  interface ComponentPublicInstance {
   $options: ComponentOptions
  }
 • Подробиці

  Об’єкт $options відкриває дозволені параметри для поточного компонента та є результатом злиття цих можливих джерел:

  • Глобальні міксини
  • Компонент з extends
  • Компонентні міксини

  Зазвичай він використовується для підтримки користувацьких параметрів компонента:

  js
  const app = createApp({
   customOption: 'foo',
   created() {
    console.log(this.$options.customOption) // => 'foo'
   }
  })
 • Також до вашої уваги: app.config.optionMergeStrategies

$parent

Батьківський екземпляр, якщо його має поточний екземпляр. Він буде null для самого кореневого екземпляра.

 • Тип

  ts
  interface ComponentPublicInstance {
   $parent: ComponentPublicInstance | null
  }

$root

Екземпляр кореневого компонента поточного дерева компонентів. Якщо поточний екземпляр не має батьків, то значенням буде він сам.

 • Тип

  ts
  interface ComponentPublicInstance {
   $root: ComponentPublicInstance
  }

$slots

Об’єкт, що представляє слоти, передані батьківським компонентом.

 • Тип

  ts
  interface ComponentPublicInstance {
   $slots: { [name: string]: Slot }
  }
  
  type Slot = (...args: any[]) => VNode[]
 • Подробиці

  Зазвичай використовується під час ручного створення функцій рендерингу, але також може використовуватися для виявлення наявності слота.

  Кожен слот представлений у this.$slots як функція, яка повертає масив vnodes під ключем, що відповідає назві цього слота. Слот за промовчанням представлено як this.$slots.default.

  Якщо слот є слотом з областю дії, аргументи, передані функціям слота, доступні для слота як його атрибути.

 • Також до вашої уваги: Функції рендерингу - рендеринг слотів

$refs

Об’єкт елементів DOM і екземплярів компонентів, зареєстрованих через посилання шаблону.

$attrs

Об’єкт, який містить прохідні атрибути компонента.

 • Тип

  ts
  interface ComponentPublicInstance {
   $attrs: object
  }
 • Подробиці

  Прохідні атрибути — це атрибути та обробники подій, які передаються батьківським компонентом, але не оголошуються дочірнім компонентом як реквізит або випромінювач події.

  За промовчанням усе в $attrs буде автоматично успадковано кореневим елементом компонента, якщо є лише один кореневий елемент. Ця поведінка вимкнена, якщо компонент має кілька кореневих вузлів, і її можна явно вимкнути за допомогою параметра inheritAttrs.

 • Також до вашої уваги:

$watch()

Імперативний API для створення спостерігачів.

 • Тип

  ts
  interface ComponentPublicInstance {
   $watch(
    source: string | (() => any),
    callback: WatchCallback,
    options?: WatchOptions
   ): StopHandle
  }
  
  type WatchCallback<T> = (
   value: T,
   oldValue: T,
   onCleanup: (cleanupFn: () => void) => void
  ) => void
  
  interface WatchOptions {
   immediate?: boolean // за промовчанням: false
   deep?: boolean // за промовчанням: false
   flush?: 'pre' | 'post' | 'sync' // за промовчанням: 'pre'
   onTrack?: (event: DebuggerEvent) => void
   onTrigger?: (event: DebuggerEvent) => void
  }
  
  type StopHandle = () => void
 • Подробиці

  Перший аргумент - це джерело спостереження. Це може бути рядок імені властивості компонента, простий рядок шляху, розділеного крапками, або getter функція.

  Другим аргументом є функція зворотного виклику. Зворотний виклик отримує нове значення та старе значення джерела, за яким ведеться спостереження.

  • immediate: активувати зворотний виклик негайно після створення спостерігача. Під час першого виклику старе значення буде undefined.
  • deep: примусовий глибокий обхід джерела, якщо це об’єкт, так що зворотний виклик запускає глибокі зміни. Див. Глибинні спостерігачі.
  • flush: регулює час спрацювання зворотного виклику. Див. Час спрацювання і watchEffect().
  • onTrack / onTrigger: налагодити залежності спостерігача. Див. Налагодження спостерігача.
 • Приклад

  Спостереження за назвою властивості:

  js
  this.$watch('a', (newVal, oldVal) => {})

  Спостереження за шляхом, який розділений крапками:

  js
  this.$watch('a.b', (newVal, oldVal) => {})

  Використання getter для більш складних виразів:

  js
  this.$watch(
   // кожного разу, коли вираз `this.a + this.b` повертає різний
   // результат, буде викликаний обробник.
   // Це ніби ми спостерігаємо за обчислюваною властивістю
   // без визначення самої обчислюваної властивості.
   () => this.a + this.b,
   (newVal, oldVal) => {}
  )

  Зупинка спостерігача:

  js
  const unwatch = this.$watch('a', cb)
  
  // пізніше...
  unwatch()
 • Також до вашої уваги:

$emit()

Ініціювати спеціальну подію в поточному екземплярі. Будь-які додаткові аргументи будуть передані у функцію зворотного виклику слухача.

 • Тип

  ts
  interface ComponentPublicInstance {
   $emit(event: string, ...args: any[]): void
  }
 • Приклад

  js
  export default {
   created() {
    // тільки подія
    this.$emit('foo')
    // з додатковими аргументами
    this.$emit('bar', 1, 2, 3)
   }
  }
 • Також до вашої уваги:

$forceUpdate()

Викликає примусовий рендеринг екземпляра компонента.

 • Тип

  ts
  interface ComponentPublicInstance {
   $forceUpdate(): void
  }
 • Подробиці

  Це рідко потрібно, враховуючи повністю автоматичну систему реактивності Vue. Єдині випадки, коли вам це може знадобитися, це коли ви явно створили нереактивний стан компонента за допомогою розширеного API реактивності.

$nextTick()

Екземпляр прив'язаний до глобальної версії nextTick().

 • Тип

  ts
  interface ComponentPublicInstance {
   $nextTick(callback?: (this: ComponentPublicInstance) => void): Promise<void>
  }
 • Подробиці

  Єдина відмінність від глобальної версії nextTick() полягає в тому, що зворотний виклик, переданий this.$nextTick(), матиме контекст this, прив'язаний до поточного екземпляра компонента.

 • Також до вашої уваги: nextTick()

Екземпляр компонента has loaded