Skip to content

Реактивність: Утиліти

isRef()

Перевіряє, чи значення є об'єкт-референція.

 • Тип

  ts
  function isRef<T>(r: Ref<T> | unknown): r is Ref<T>

  Зауважте, що тип повернення є предикатом типу, що означає, що isRef можна використовувати для захисту типу :

  ts
  let foo: unknown
  if (isRef(foo)) {
   // тип foo звужено до Ref<unknown>
   foo.value
  }

unref()

Повертає внутрішнє значення, якщо аргумент є референція, інакше повертає сам аргумент. Це функція обгортка для val = isRef(val) ? val.value : val.

 • Тип

  ts
  function unref<T>(ref: T | Ref<T>): T
 • Приклад

  ts
  function useFoo(x: number | Ref<number>) {
   const unwrapped = unref(x)
   // unwrapped гарантовано буде числом
  }

toRef()

Можна використовувати для нормалізації значень / референцій / гетерів у референції (3.3+).

Також може використовуватися для створення референції для властивості вихідного реактивного об'єкта. Створена референція синхронізується з вихідною властивістю: зміна вихідної властивості оновить референцію, і навпаки.

 • Тип

  ts
  // сигнатура нормалізації (3.3+)
  function toRef<T>(
   value: T
  ): T extends () => infer R
   ? Readonly<Ref<R>>
   : T extends Ref
   ? T
   : Ref<UnwrapRef<T>>
  
  // сигнатура властивості об'єкта
  function toRef<T extends object, K extends keyof T>(
   object: T,
   key: K,
   defaultValue?: T[K]
  ): ToRef<T[K]>
  
  type ToRef<T> = T extends Ref ? T : Ref<T>
 • Приклад

Сигнатура нормалізації (3.3+):

js
// повертає існуючі референції як є
toRef(existingRef)

// створює референцію лише для читання, яке викликає гетер під час доступу до .value
toRef(() => props.foo)

// створює нормальні референції з значень не-функцій
// еквівалент ref(1)
toRef(1)

Сигнатура властивості об'єкта:

js
const state = reactive({
 foo: 1,
 bar: 2
})

// двостороння референція, яка синхронізується з оригінальною властивістю
const fooRef = toRef(state, 'foo')

// зміна рефернції оновлює оригінал
fooRef.value++
console.log(state.foo) // 2

// зміна оригіналу також оновлює рефернцію
state.foo++
console.log(fooRef.value) // 3

Зауважте, що це відрізняється від:

js
const fooRef = ref(state.foo)

Наведена вище референція не синхронізується з state.foo, оскільки ref() отримує звичайне числове значення.

toRef() корисна, коли ви хочете передати референцію реквізита до композиційної функції:

vue
<script setup>
import { toRef } from 'vue'

const props = defineProps(/* ... */)

// перетворити `props.foo` в референцію, а потім передати в
// композиційну функцію
useSomeFeature(toRef(props, 'foo'))

// синтаксис гетеру - рекомендовано в 3.3+
useSomeFeature(toRef(() => props.foo))
</script>

Коли toRef використовується з реквізитами компонента, звичайні обмеження щодо зміни реквізитів все ще діють. Спроба призначити нове значення референції еквівалентна спробі безпосередньо змінити реквізит і це не дозволяється. У цьому випадку ви можете використовувати computed з get і set натомість. Додаткову інформацію див. у гіді використання v-model з компонентами.

У разі використання сигнатури властивості об'єкта toRef() поверне придатну референцію, навіть якщо властивість джерела наразі не існує. Це дає змогу працювати з необов'язковими властивостями, які не були б підібрані toRefs.

toValue()

Нормалізує значення / референції / гетери до значень. Це схоже на unref(), за винятком того, що воно також нормалізує гетери. Якщо аргумент є гетером, він буде викликаний і буде повернено його значення, що повертається.

Це можна використовувати в Композиційних функціях, щоб нормалізувати аргумент, який може бути значенням, референцією або гетером.

 • Тип

  ts
  function toValue<T>(source: T | Ref<T> | (() => T)): T
 • Приклад

  js
  toValue(1) //    --> 1
  toValue(ref(1)) // --> 1
  toValue(() => 1) // --> 1

  Нормалізація аргументів у композиційних функціях:

  ts
  import type { MaybeRefOrGetter } from 'vue'
  
  function useFeature(id: MaybeRefOrGetter<number>) {
   watch(
    () => toValue(id),
    (id) => {
     // реагувати на зміни id
    }
   )
  }
  
  // ця композиційна функція підтримує будь-що з наступного:
  useFeature(1)
  useFeature(ref(1))
  useFeature(() => 1)

toRefs()

Перетворює реактивний об'єкт на звичайний об'єкт, де кожна властивість отриманого об'єкта є референцією, що вказує на відповідну властивість вихідного об'єкта. Кожне окрема референція створюється за допомогою toRef().

 • Тип

  ts
  function toRefs<T extends object>(
   object: T
  ): {
   [K in keyof T]: ToRef<T[K]>
  }
  
  type ToRef = T extends Ref ? T : Ref<T>
 • Приклад

  js
  const state = reactive({
   foo: 1,
   bar: 2
  })
  
  const stateAsRefs = toRefs(state)
  /*
  Type of stateAsRefs: {
   foo: Ref<number>,
   bar: Ref<number>
  }
  */
  
  // Референція та вихідна властивість "зв'язані"
  state.foo++
  console.log(stateAsRefs.foo.value) // 2
  
  stateAsRefs.foo.value++
  console.log(state.foo) // 3

  toRefs корисна під час повернення реактивного об'єкта з композиційної функції, щоб використовує компонент міг деструктурувати/поширити повернутий об'єкт без втрати реактивності:

  js
  function useFeatureX() {
   const state = reactive({
    foo: 1,
    bar: 2
   })
  
   // ...логіка, яка діє на стан
  
   // перетворити в референції при поверненні
   return toRefs(state)
  }
  
  // можна деструктурувати без втрати реактивності
  const { foo, bar } = useFeatureX()

  toRefs генеруватиме лише референції для властивостей, які можна перерахувати у вихідному об'єкті під час виклику. Щоб створити посилання для властивості, яка може ще не існувати, використовуйте toRef.

isProxy()

Перевіряє, чи є об'єкт проксі, створеним reactive(), readonly(), shallowReactive() або shallowReadonly().

 • Тип

  ts
  function isProxy(value: unknown): boolean

isReactive()

Перевіряє, чи є об'єкт проксі, створеним reactive() або shallowReactive().

 • Тип

  ts
  function isReactive(value: unknown): boolean

isReadonly()

Перевіряє, чи є передане значення об'єктом лише для читання. Властивості об'єкта лише для читання можуть змінюватися, але їх не можна призначати безпосередньо через переданий об'єкт.

Проксі-сервери, створені readonly() і shallowReadonly(), вважаються лише для читання, як і computed() посилання без функції set.

 • Тип

  ts
  function isReadonly(value: unknown): boolean
Реактивність: Утиліти has loaded