Skip to content
На цій сторінці

Реактивність: Утиліти

isRef()

Перевіряє, чи значення є об’єкт-референція.

 • Тип

  ts
  function isRef<T>(r: Ref<T> | unknown): r is Ref<T>
  

  Зауважте, що тип повернення є предикатом типу, що означає, що isRef можна використовувати для захисту типу :

  ts
  let foo: unknown
  if (isRef(foo)) {
   // тип foo звужено до Ref<unknown>
   foo.value
  }
  

unref()

Повертає внутрішнє значення, якщо аргумент є референція, інакше повертає сам аргумент. Це функція обгортка для val = isRef(val) ? val.value : val.

 • Тип

  ts
  function unref<T>(ref: T | Ref<T>): T
  
 • Приклад

  ts
  function useFoo(x: number | Ref<number>) {
   const unwrapped = unref(x)
   // unwrapped гарантовано буде числом
  }
  

toRef()

Може використовуватися для створення референції для властивості вихідного реактивного об'єкта. Створена референція синхронізується з властивістю джерела: зміна властивості джерела оновить референцію, і навпаки.

 • Тип

  ts
  function toRef<T extends object, K extends keyof T>(
   object: T,
   key: K,
   defaultValue?: T[K]
  ): ToRef<T[K]>
  
  type ToRef<T> = T extends Ref ? T : Ref<T>
  
 • Приклад

  js
  const state = reactive({
   foo: 1,
   bar: 2
  })
  
  const fooRef = toRef(state, 'foo')
  
  // зміна рефернції оновлює оригінал
  fooRef.value++
  console.log(state.foo) // 2
  
  // зміна оригіналу також оновлює рефернцію
  state.foo++
  console.log(fooRef.value) // 3
  

  Зауважте, що це відрізняється від:

  js
  const fooRef = ref(state.foo)
  

  Наведена вище референція не синхронізується з state.foo, оскільки ref() отримує звичайне числове значення.

  toRef() корисна, коли ви хочете передати референцію реквізита до композиційної функції:

  vue
  <script setup>
  import { toRef } from 'vue'
  
  const props = defineProps(/* ... */)
  
  // перетворити `props.foo` в референцію, а потім передати в
  // композиційну функцію
  useSomeFeature(toRef(props, 'foo'))
  </script>
  

  Коли toRef використовується з реквізитами компонента, звичайні обмеження щодо зміни реквізитів все ще діють. Спроба призначити нове значення референції еквівалентна спробі безпосередньо змінити реквізит і це не дозволяється. У цьому випадку ви можете використовувати computed з get і set натомість. Додаткову інформацію див. у гіді використання v-model з компонентами.upstream/main

  toRef() поверне придатну референцію, навіть якщо властивість джерела наразі не існує. Це дає змогу працювати з необов'язковими властивостями, які не будуть підхоплені toRefs.

toRefs()

Перетворює реактивний об’єкт на звичайний об’єкт, де кожна властивість отриманого об'єкта є референцією, що вказує на відповідну властивість вихідного об'єкта. Кожне окрема референція створюється за допомогою toRef().

 • Тип

  ts
  function toRefs<T extends object>(
   object: T
  ): {
   [K in keyof T]: ToRef<T[K]>
  }
  
  type ToRef = T extends Ref ? T : Ref<T>
  
 • Приклад

  js
  const state = reactive({
   foo: 1,
   bar: 2
  })
  
  const stateAsRefs = toRefs(state)
  /*
  Type of stateAsRefs: {
   foo: Ref<number>,
   bar: Ref<number>
  }
  */
  
  // Референція та вихідна властивість "зв'язані"
  state.foo++
  console.log(stateAsRefs.foo.value) // 2
  
  stateAsRefs.foo.value++
  console.log(state.foo) // 3
  

  toRefs корисна під час повернення реактивного об'єкта з композиційної функції, щоб використовує компонент міг деструктурувати/поширити повернутий об’єкт без втрати реактивності:

  js
  function useFeatureX() {
   const state = reactive({
    foo: 1,
    bar: 2
   })
  
   // ...логіка, яка діє на стан
  
   // перетворити в референції при поверненні
   return toRefs(state)
  }
  
  // можна деструктурувати без втрати реактивності
  const { foo, bar } = useFeatureX()
  

  toRefs генеруватиме лише референції для властивостей, які можна перерахувати у вихідному об'єкті під час виклику. Щоб створити посилання для властивості, яка може ще не існувати, використовуйте toRef.

isProxy()

Перевіряє, чи є об’єкт проксі, створеним reactive(), readonly(), shallowReactive() або shallowReadonly().

 • Тип

  ts
  function isProxy(value: unknown): boolean
  

isReactive()

Перевіряє, чи є об’єкт проксі, створеним reactive() або shallowReactive().

 • Тип

  ts
  function isReactive(value: unknown): boolean
  

isReadonly()

Перевіряє, чи є передане значення об’єктом лише для читання. Властивості об’єкта лише для читання можуть змінюватися, але їх не можна призначати безпосередньо через переданий об’єкт.

Проксі-сервери, створені readonly() і shallowReadonly(), вважаються лише для читання, як і computed() посилання без функції set.

 • Тип

  ts
  function isReadonly(value: unknown): boolean
  
Реактивність: Утиліти has loaded